مرور رده

آموزش لینک‌سازی

آموزش لینک‌سازی و لینک‌بیلدینگ برای سایت

چند نکته مهم در زمینه بهبود و بهینه سازی لینک های خروجی سایت

لینک های خروجی سایت لینک‌هایی هستند که به سایت و دامنه دیگری اشاره دارند و میتوانند اعتبار سایت ما را به سایت مقابل انتقال دهند. هر چه لینک های کمتری از این قبیل لینک ها در سایتمان داشته باشیم بهتر است. همانگونه که در بحث لینک‌بیلدینگ گفتیم…

لینک‌بیلدینگ چیست و چرا برای پیشرفت سایت به لینک‌سازی نیاز داریم؟

نام و معنای لینک‌بیلدینگ کاملا مشخص است؛ به فعالیت‌هایی که موجب ساخت و ایجاد لینک برای سایت می‌شود لینک‌سازی گفته می‌شود. زمانیکه تبلیغی از سایت خود را در سایت دیگری قرار می‌دهید و آن را به سایت خود لینک کردید شما لینک‌سازی کرده‌اید.…