مبارزه با اسپم

17/07/2017
دلایل اسپم شدن سایت از نظر موتورهای جستجو

دلایل اسپم شدن سایت از نظر موتورهای جستجو

هرگونه فعالیت بیهوده و مزاحم در سایت، اسپم تلقی میشود. باید خیلی مواظب بود که سایت اسپم نشود چرا که موتورهای جستجو، اسپمرها را دوست ندارند […]
دریافت کد تخفیف